موافقت با فروش ملک جهاددانشگاهی در کشور آذربایجان

۰۹ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۴ مصوبات
تعداد بازدید:۴۴۸

هیات امنای جهاددانشگاهی در یکصدو پنجاهمین جلسه خود مورخ 27/06/1398 بنا به درخواست رییس جهاددانشگاهی و پیشنهاد معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، با فروش ساختمان جهاددانشگاهی در کشور آذربایجان شهر باکو به شرط تبدیل به احسن نمودن و رعایت تمامی قوانین و مقررات مالی و اداری موافقت نمود.


نظر شما :