بیمه درمان تکمیلی نیروهای امریه جهاددانشگاهی

۲۶ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۸ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۱۴۷

با عنایت به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی این نهاد و مباحث جلسه وبینار روز شنبه تاریخ  1398.09.09 در مورد بیمه درمان تکمیلی افراد امریه و با توجه به درخواست برخی واحدهای سازمانی برای اضافه شدن اسامی نیروهای امریه به لیست بیمه عمر و حوادث و درمان تکمیلی، به آگاهی می‌رساند مبالغ بیمه عمر و حادثه و درمان نیروهای امریه در ابتدای اشتغال ایشان توسط این نهاد به حساب تعیین شده نیروهای مسلح واریز می‌شود. لذا صرفا در صورت درخواست هر یک از نیروهای امریه و پرداخت 100درصد حق بیمه مربوط توسط ایشان، واحدهای سازمانی می‌توانند آنان را به لیست بیمه عمر و حادثه و درمان تکمیلی اضافه نمایند.


نظر شما :