لزوم استفاده از اصطلاح مرکز آموزشی برای مراکز آموزشی

۰۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۲ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۱۳۶

احتراما همانگونه که استحضار دارید، مراکز آموزش بخشی از ساختار سازمانی می باشند که ذیل حوزه معاونت آموزشی واحدها فعالیت می نمایند.

 اخیرا مشاهده می گردد برخی از واحدهای جهاددانشگاهی در تبلیغات فضای مجازی، انعکاس اخبار و اطلاعات و برگزاری جلسات با مدیران دستگاه ها و سازمانها در شهرستان ها بجای «مرکز آموزشی ... » از عناوینی مثل شعبه، واحد و غیره استفاده می نمایند که این موضوع مغایر ساختار و چارت سازمانی مصوب دفتر مرکزی می باشد.

لذا تاکید می گردد، مراکز آموزشی در کلیه برنامه ها اعم از جلسات، اطلاع رسانی، تبلیغات و فعالیت های فضای مجازی صرفا بایستی از عنوان مرکز آموزشی استفاده نموده و از بکار بردن سایر عناوین خودداری نمایند.


نظر شما :