موافقت با سازمان شدن واحد خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۰ مصوبات
تعداد بازدید:۷۵۴

هیأت امنای جهاددانشگاهی در یکصد و چهل و هفتمین جلسه خود  مورخ 30 / 8 / 97 با ایجاد سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی موافقت نمود.