بخشنامه ریاست جمهوری درخصوص ممانعت از سفرهای غیر ضروری

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۱ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۶۶۹

به پیوست تصویر نامه شماره  16230 مورخ   1398/02/16 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور در خصوص ممانعت از «سفرهای غیر ضروری » جهت استفاده وبهره برداری ارسال می گردد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل