اصلاح ماده ۳ دستورالعمل بهره مندی از ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۱ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۷۶۷

بر اساس مصوبه جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای اداری و استخدامی مورخ 1398.02.28، ماده 3 دستورالعمل بهره‌مندی از 80 درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی به شرح زیر اصلاح و برای اعمال از ابتدای سال 1398 ابلاغ شد:

 

ماده 3- نحوه برخورداری از ضرایب هیات علمی:

اعضایی که از مجموع موارد مطرح در ماده ۲ موفق به کسب ۲۰ امتیاز شوند، در محاسبات، حداقل ضرایب هیات علمی برای ایشان منظور خواهد شد.

اعضایی که از مجموع موارد مطرح در ماده ۲ موفق به کسب ۳۵ امتیاز شوند، در محاسبات، 27 درصد ضرایب هیات علمی برای ایشان منظور خواهد شد.

اعضایی که از مجموع موارد مطرح در ماده ۲ موفق به کسب ۵۰ امتیاز شوند، در محاسبات، 54 درصد ضرایب هیات علمی برای ایشان منظور خواهد شد.

 

 شایان ذکر است پیش از این، اعضایی که از مجموع موارد مطرح در ماده ۲ این دستورالعمل موفق به کسب ۳۵ امتیاز می شدند، از میانگین ضرایب هیات علمی و اعضایی که موفق به کسب ۵۰ امتیاز می شدند ، از حداکثر ضرایب هیات علمی بهره مند می شدند.

 

دستورالعمل بهره مندی از ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی

 


نظر شما :