دستورالعمل انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

[1] به پیوست، دستورالعمل ملی "انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی" به منظور استانداردسازی نحوه ارسال نمونه های بیولوژیک به خارج از کشور جهت استحضار و اجرا ارسال می گردد. این دستورالعمل توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده و معیار عمل و صدور مجوز ارسال نمونه های زیستی به خارج از کشور خواهد بود. خواهشمند است که نسبت به اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور به اعضای محترم کمیته ها و مراعات آن در فرایند بررسی طرح های پژوهشی در کمیته های اخلاق در پژوهش، اقدام مقتضی مبذول فرمایید. 


 

[1]- طی شماره 12820/97/ص مورخ 10/09/1397 از سوی معاونت پژوهش و فناوری ابلاغ گردید.

 

دانلود پیوست:


لینک دانلود فایل