احراز صلاحیت علمی و عمومی راتبه های تحصیلی

[1] به پیوست مصوبه جلسه 224 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت استحضار ابلاغ می‌گردد. براساس مصوبه‌ی ابلاغی، کلیه افرادی که دارای راتبه از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هستند، بدون شرکت در فراخوان و با احراز صلاحیت علمی و عمومی در هیات اجرایی جذب و موافقت هیات مرکزی جذب وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، عضو هیات علمی پیمانی خواهند شد.

 


[1]- طی شماره 17057/97/ص مورخ 07/11/1397 از سوی معاونت آموزشی ابلاغ گردید.

 

دانلود پیوست:


لینک دانلود فایل