اصول اخلاق در پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی

[1]به پیوست، نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی مبنی بر ابلاغ «اصول اخلاق در پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی» و «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» جهت اقدام مقتضی تقدیم است. شایان ذکر است که عدم رعایت اصول اخلاقی مذکور به عنوان تخلف پژوهشی محسوب خواهد شد.


 

[1]- طی شماره 5747/98/ص مورخ 16/04/1398 از سوی دبیر کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به واحدها ابلاغ شد.


لینک دانلود فایل