ابلاغ تامین اجتماعی در خصوص پرداختهای معاف از کسر حق بیمه

 [1] نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیمه

1- کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می‌شود باستثنای وجوه پرداختی بابت:

-   بازخریدی ایام مرخصی.

-   کمک عائله مندی .

-   هزینه سفرو فوق العاده ماموریت

-   حق همسربه کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

-   پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سواد آموزی، عیدی و بن کارگری

-   کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

-   حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

-   خسارات اخراج و مزایای پایان کار(حق سنوات )

-   حق الزحمه امام جماعت

-   حق حضور درجلسات هیات مدیره

2- کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مفاصا حساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق الزحمه

تذکر: وجوه پرداختی بابت :

-  خرید انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین آلات، قطعات و ...

-  ساخت و تعمیرات انواع وسایل، ماشین آلات، قطعات و ...

-  طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلمبرداری

-  کرایه حمل و نقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس،‌ مینی بوس و ...

-  ترخیص کالا و هزینه های گمرکی

-  حق الوکاله، هزینه های کارشناسی، وجوه پرداختی به و کلا و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیص کاران رسمی گمرک

به موسسات، شرکتها، کارگاهها و واحدهای صنفی، تولیدی، صنعتی و فنی و اشخاص حقیقی اعم از اینکه با انعقاد قرارداد و یا بدون انعقاد قرارداد باشد و همچنین مزد، حقوق و مزایا و حق الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری،‌ لشکری، بانکها و سایر دستگاهها بوده و مشمول تامین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره  12425/13/27 د مورخ 8/5/85 معاونت پشتیبانی و امور مجلس به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.