ابلاغ شیوه نامه همکاری کانون ارزیابی و توسعه شایستگی منابع انسانی

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۵ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۲۳۹
ابلاغ شیوه نامه همکاری کانون ارزیابی و توسعه شایستگی منابع انسانی

نظر شما :