بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۶ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۲۱۴۷
بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)

جهت مشاهده بخشنامه، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)