آیین‌نامه شورای تسهیلات رفاهی

[1] ماده1 : به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم در مورد اعطاء تسهیلات رفاهی به کارکنان جهاددانشگاهی، شورای تسهیلات رفاهی مطابق مقررات این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد.

تبصره : تعیین مصادیق تسهیلات رفاهی بر عهده ‌این شورا می‌باشد.

 

ماده 2 : اعضاء شورای تسهیلات رفاهی عبارتند از :

1-           معاون پشتیبانی و امور مجلس (رئیس شورا)

2-           مدیر کل امور اداری (دبیرشورا)

3-      پنج نفر از اعضای با سابقه جهاد دانشگاهی به انتخاب رئیس جهاد که حداقل دو نفر از اعضاء، از افراد با سابقه واحدهای جهاد دانشگاهی انتخاب می‌گردند.

 

ماده 3 : نحوه تشکیل جلسات و چگونگی تصمیم‌گیری موضوعات بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی می‌رسد.

 

ماده 4 : وظائف شورا به شرح زیر است :

1-           بررسی وضعیت رفاهی کارکنان و برنامه‌ریزی متناسب با آن

2-           نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و عناوین مشابه و نظارت بر تعاونی‌های مصرف و مسکن در حدود قوانین موجود

3-           تشکیل بانک اطلاعاتی از تسهیلات رفاهی اعطاء شده به کارکنان

4-           تعیین ضوابط برای اعطاء تسهیلات از قبیل: انواع وامها، واگذاری خودرو، مسکن، تلفن و...

5-           نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا

6-           تصمیم‌گیری در مورد سایر موارد ارجاعی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی

 

ماده5 : این آیین‌نامه در پنج ماده و یک تبصره در تاریخ 9/3/1378 به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی رسید.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 3701/10/20 د مورخ 12/3/78 به واحدهای  جهاد دانشگاهی ابلاغ شده است.