ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی

[1] پیرو تصویب شورای تسهیلات آموزشی، مقرر شد، همکاران متقاضی ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی قبل از اقدام به تحصیل (چنانچه تحصیل آن‌ها قرار است در ارتقای شغلی مؤثر باشد)، می‌بایستی از قبل دلایل توجیهی تحصیل و تناسب رشته تحصیلی با رشته قبلی، وضعیت پست سازمانی قبل و پس از فارغ‌التحصیلی آنان و نیاز سازمان از سوی بالاترین مقام مسئول سازمانی واحد یا پژوهشکده به معاونت آموزشی اعلام شود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی رعایت شود. [1] - این بخشنامه طی شماره 5238/89/60/د مورخ 10/11/89 از سوی معاونت آموزشی به واحدها ابلاغ گردیده است.