پرداخت صد در صد هزینه درمان ایثارگران

[1] باتوجه به سیاستهای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و در جهت حفظ کرامت ایثارگران باعرضه اولویت منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان و مستند به بند(ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،‌ تامین صددرصد 100% هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق بر عهده کلیه روسای واحدهای تحت پوشش می باشد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره 5637/90/ص مورخ 22/4/90 از سوی معاونت پشتیبانی و امور مجلس به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.