مرخصی کارکنان وظیفه

[1] بدین‌وسیله تصویرنامه شماره 105/1226/800/28 مورخ 30/8/91 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و تصویر فصل پنجم مقررات مرخصی کارکنان وظیفه درخصوص مدت مرخصی کارکنان وظیفه جهت اطلاع و اجرا از تاریخ 1/7/91 به شرح ذیل ارسال می‌گردد:

1 - مدت مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان وظیفه 12 روز می‌باشد. ( ماده 38  مقررات مرخصی کارکنان وظیفه پیوست شماره 2)

2 - به مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه‌ای که در طول مدت خدمت دوره ضرورت یکی از بستگان درجه یک آنان شهید شده یا فوت نماید مدت ده روز اضافه می‌گردد. (ماده 39 پیوست شماره 2)

3 - مدت مرخصی استعلاجی وفق مقررات آئین نامه معافیت پزشکی مشمولان وظیفه خواهد بود.

4 - فرماندهان، روساء و مدیران موظفند ترتیبی اتخاذ تا کارکنان وظیفه قبل از پایان خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.


آیین نامه مرخصی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

براساس ابلاغیه ستاد کل ن.م آیین نامه مرخصی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید:

الف – نسبت به اجرای مفاد مندرج از تاریخ 1/7/1391 اقدام لازم معمول دارند.

ب – با عنایت به اینکه مقررات عطف به ماسبق نبوده، مرخصی قبل از مهر ماه سال 1391 کارکنان وظیفه به میزان خدمت انجام شده برابر آیین نامه قبلی محاسبه گردد.

ج – هرگونه ابهام و سوال در مورد مفاد مطروحه را از مرجع ابلاغ کننده (معاون محترم ارکان و امور مشترک ستاد کل ن.م – معاونت نیروی انسانی – اداره منابع انسانی – مدیریت مشمولین) استعلام نمایند.

 

فصل پنجم

مقررات مرخصی کارکنان وظیفه

ماده 38 : مدت مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان وظیفه 12 روز می‌باشد.

تبصره 1 : به مدت مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه‌ای که در فاصله بیش از 100 کیلومتری محل سکونت خود تا یگان خدمتی به کارگیری شوند به ازای هر صد کیلومتر دو روز اضافه می‌شود.

تبصره 2 : به مدت مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان وظیفه‌ای که در مناطق بد آب و هوا به کارگیری  می‌شوند (درجه 1و2)، شش روز (درجه 3)، هشت روز (درجه 4) و ده روز اضافه می‌گردد.

تبصره 3 : مبنای محاسبه فاصلهمحل به کارگیری و محل سکونت، آدرس اعلام شده در برگ اعزام مشمولین می‌باشد.

تبصره 4 : به مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه متاهل سالانه 10 روز اضافه می‌گردد.

تبصره 5 : ایام تعطیلات رسمی واقع در بین مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه جزو مرخصی استحقاقی آنان محسوب نمی‌گردد.

تبصره 6 : مدت مرخصی پایان دوره آموزش کارکنان وظیفه جزو مرخصی استحقاقی محسوب می‌گردد.

 

ماده 39 : به مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه‌ای که در طول مدت خدمت دوره ضرورت یکی از بستگان آنان (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) شهید و یا فوت نماید مدت ده روز اضافه می‌گردد.

 

ماده 40 : به کارکنان وظیفه اقلیت‌های دینی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) در ایام اعیاد مذهبی آنان مرخصی اعطا ، که مدت مرخصی فوق جزو مرخصی استحقاقی سالانه آنها محسوب می‌گردد.

 

ماده 41 : فرماندهان، روسا و مدیران می‌توانند به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی کارکنان وظیفه، با رعایت مقررات آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح علاوه بر مرخصی استحقاقی حداکثر 20 روز در طول خدمت دوره ضرورت به آنان مرخصی تشویقی اعطا نمایند.

 

ماده 42 : مدت مرخصی استعلاجی وفق مقررات آیین‌نامه معافیت پزشکی مشمولین وظیفه خواهد بود.

 

ماده 43 : فرماندهان، روسا و مدیران موظفند ترتیبی اتخاذ تا کارکنان وظیفه قبل از پایان خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

تبصره : حداکثر حد نصاب مرخصی کارکنان وظیفه 20 درصد می‌باشد.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 15628/91/ص مورخ 26/9/1391 به واحدها ابلاغ گردید.

کلید واژه ها: ماموران وظیفه