مطالب مرتبط با کلید واژه " ماموران وظیفه "


مقررات انضباطی کارکنان وظیفه

[1] به پیوست مجموعه مقررات انضباطی کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای دولتی و اجرایی کشور، ابلاغ شده از سوی دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا جهت اطلاع و هرگونه اقدام آتی ارسال می‌شود. مقررات انضباطی کارکنان وظیفه (بخشنامه شماره 41/2/08/705/28مورخ 3/11/83) 1 ...

پوشش درمانی مأموران وظیفه شاغل در جهاد دانشگاهی

[1] براساس دستورالعمل شماره 43/2/08/705/28 مورخه 3/11/83 دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل‌قوا که طی بخشنامه شماره 8042/12/25د مورخه 14/11/83 ابلاغ گردیده است. تأمین دفترچه خدمات درمانی و مداوای رایگان سربازان وظیفه مأمور در جهاد دانشگاهی به این نهاد واگذار ...

سهمیه امریه سربازی

[1] پیرو نامه‌های صادره درخصوص اختصاص سهمیه امریه سربازی به واحدهای جهاد دانشگاهی، به اطلاع می‌رساند با توجه به تغییر سهمیه رشته‌های مختلف تحصیلی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و با عنایت به این که امکان جذب سهمیه بیشتری ...

نظارت بر عملکرد کارکنان وظیفه مامور

[1] به پیوست تصویر بخشنامه شماره 18/1226/800/28 مورخ 20/6/90 دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا جهت اجرا و رعایت مفاد آن ارسال می‌گردد.  نظارت بر عملکرد کارکنان وظیفه مامور (موضوع بخشنامه شماره 18/1226/800/28 مورخ 20/6/90 دفترعمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا) 1- ...

مرخصی کارکنان وظیفه

[1] بدین‌وسیله تصویرنامه شماره 105/1226/800/28 مورخ 30/8/91 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و تصویر فصل پنجم مقررات مرخصی کارکنان وظیفه درخصوص مدت مرخصی کارکنان وظیفه جهت اطلاع و اجرا از تاریخ 1/7/91 به شرح ذیل ارسال ...

مدارک مورد نیاز جهت درخواست نیروی امریه

[1] پیرو مکاتبات قبلی درخصوص اختصاص سهمیه امریه سربازی به واحدهای جهاددانشگاهی به آگاهی میرساند با توجه به تعدیل سهمیه از سوی دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، از این پس واحدها میتوانند در هر نوبت اعزام ...

عدم مراجعه کارکنان وظیفه مامور به دفترمرکزی و نحوه به کارگیری آنان در واحدها

[1] به پیوست بخشنامه شماره  103/2/310/28 مورخ 15/10/93 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح « مبنی بر بکارگیری نیروهای امریه در محل مصوبی که در امریه آنان درج گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می ...

توقف طرح کسر خدمت کارکنان وظیفه

 [1] پیرو بخشنامه شماره 13757/93 ص مورخ 7/8/93 درخصوص کسر خدمت کارکنان وظیفه متاهل به آگاهی می رساند برابر ابلاغیه دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ، کسرخدمت های اعلام شده در بخشنامه فوق منتفی گردیده و ...

کسورات بازنشستگی نیروهای امریه

[1] پیرو بخشنامه شماره 8049 مورخ 940513 ، به پیوست تصویر نامه شماره 58 مورخ 950412 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح جهت اقدام لازم ارسال می گردد.  به موجب این بخشنامه  "حق بازنشستگی و حقوق اولین ماه ...

کارکنان وظیفه بومی و غیر بومی

[1] پیرو بخشنامه شماره 23604 مورخ 951109 درخصوص کارکنان وظیفه خواهشمند است دستور فرمایید هنگام ارسال مدارک جهت جذب نیروهای امریه ضمن بررسی وضعیت بومی یا غیر بومی بودن ایشان مطابق با بند های ذیل، حتی الامکان از نیروهای امریه بومی استفاده فرمایندو ...

پرداخت حق ماموریت ماموران وظیفه

[1] بدینوسیله نامه شماره28.310.2.2 مورخ 951130 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح  در خصوص پرداخت "فوق العاده ماموریت روزانه کارکنان وظیفه" جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد.   [1]- طی شماره 273/96/ص مورخ 15/01/1396 به واحدها ابلاغ ...

ممنوعیت به کارگیری خویشاوندان در امریه سربازی

[1] به پیوست ابلاغیه‌های جدید دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا با موضوع افزایش سهمیه‌های امریه سربازی و نحوه تخصیص آنها و همچنین ممنوعیت به‌کارگیری خویشاوندان در قالب امریه، جهت استحضار ارسال می‌شود. لازم به یادآوری است فرم ویژه مربوط ...

مدت خدمت کارکنان وظیفه

[1] بدینوسیله تصویر نامه شماره 20/1226/800/28 مورخ 10/2/91 دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا درخصوص قانون جدید مدت خدمت وظیفه عمومی جهت اطلاع به شرح ذیل ارسال می‌گردد؛ 1 - به موجب بند الف ماده 4 قانون جدید خدمت وظیفه ...

مشمولان وظیفه دارای سابقه خدمت قبلی

[1] به پیوست تصویر ابلاغیه‌ی شماره 108/1226/800/28 مورخ 20/7/89 دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا درخصوص مشمولان وظیفه اعزامی که سابقه خدمت قبلی دارند، جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد.   [1]- طی شماره 12225/89/ص مورخ 10/08/1389 به ...

سهمیه نیروی امریه واحدها

[1] پیرو مکاتبات قبلی در خصوص اختصاص سهمیه امریه سربازی به واحدهای جهاد دانشگاهی، ضمن ارسال فرم درخواست بکارگیری نیروهای امریه (پیوست) و با عنایت به سهمیه مناسب در نظر گرفته شده، خواهشمند است دستور فرمایید برای افزایش امکان بهره ...

شرح وظایف کارشناس امور ماموران وظیفه

اصول و شرح وظایف پست های سازمانی جهاد دانشگاهی (معاونت پشتیبانی و امور مجلس) عنوان واحد سازمانی : اداره مدیریت امور اداری کد واحد سازمانی : 2-1-6 عنوان پست سازمانی : کارشناس امور ماموران وظیفه شماره پست: (61206) تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به جذب ...

تسهیلات کارکنان وظیفه متاهل

[1] پیرو بخشنامه شماره 28/3102/35 مورخ 950316 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و  برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح ، تسهیلات زیر با تصویب فرماندهی معظم کل قوا به کارکنان وظیفه متأهل اعطاء می شود: الف) الزام ...

اعلام مرخصی تشویقی تولد فرزند ماموران وظیفه

[1] به پیوست تصویر نامه شماره 28.310.2.79 مورخ 97.06.26 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در ارتباط با مرخصی تشویقی تولد فرزند نیروهای امریه برای استحضار ارسال می‌شود. شایان ذکر است بر اساس این بخشنامه مرخصی اجباری (تشویقی) ...

واریز بیمه های بازنشستگی و عمر وحوادث نیروهای امریه

[1] به پیوست نام کاربری و رمز عبور سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید : 1- بیمه بازنشستگی نیروهای امریه آن واحد را  از طریق سامانه http.saba.neginesepah.ir واریز نمایند. 2- فیلم آموزش کار با سامانه پیوست ...

افزایش حقوق، مزایا و بیمه کارکنان مامور وظیفه در سال ۱۳۹۹

به پیوست ابلاغیه افزایش حقوق، مزایا و بیمه کارکنان وظیفه مامور به دستگاه‌های غیرنظامی برای استحضار و صدور دستور اقدام ارسال می‌شود. همچنین خواهشمند است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد. 1- ساعت کار کارکنان وظیفه، تابع مقررات دستگاه‌های غیرنظامی به کار گیرنده بوده و از نظر ...