نظارت بر عملکرد کارکنان وظیفه مامور

[1]به پیوست تصویر بخشنامه شماره 18/1226/800/28 مورخ 20/6/90 دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا جهت اجرا و رعایت مفاد آن ارسال می‌گردد. 


نظارت بر عملکرد کارکنان وظیفه مامور

(موضوع بخشنامه شماره 18/1226/800/28 مورخ 20/6/90 دفترعمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا)

1- در اجرای اصل 147 قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، سالانه تعدادی مشمول وظیفه برابر سهمیه مصوب برای ادامه خدمت به دستگاههای غیرنظامی واگذار می شوند که سیاستگذاری واگذاری مشمولان وظیفه مامور به دستگاههای غیرنظامی با ستاد کل نیروهای مسلح واجرا، کنترل و نظارت بر عملکرد و نحوه بکارگیری این قبیل افراد از وظایف دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا می باشد.

2- هنگامیکه نتیجه نظارت ستادی بعمل آمده از کارکنان وظیفه مامور به تعدادی از دستگاههای غیرنظامی در سال 1389 به استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید معظم له فرمودند:

" موارد خلاف به سازمانهای مربوط تذکر داده شود و به آنها اعلام شود در صورت تکرار تخلف از واگذاری مشمول امریه ای به سازمان متخلف ممانعت خواهد شد".

3- به منظور حسن اجرای تدبیر معظم له، خواهشنمد است دستور فرمایید:

-          درخصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مامور برابر ظوابط و مقررات ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و بخشنامه های صادره این دفتر اقدام نمایند.

-          از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان اضافه کار، پاداش، عیدی و ... به کارکنان وظیفه مامور خودداری نمایند.

-          درخصوص تامین دفترچه خدمات درمانی کارکنان وظیفه مامور و عائله تحت تکفل برابر بخشنامه های صادره این دفتر اقدام نمایند.

-          هرگونه جابجایی و انتقال کارکنان وظیفه از محل مصوب مندرج در امریه صادره به استان و شهرستان دیگر می بایست با این دفتر مکاتبه و هماهنگی نمایند.

-          دستگاه بهره ور از کارکنان وظیفه می بایست این قبیل افراد را در تخصص اصلی آنها بکارگیری نمایند.

-          حراست دستگاه بهره ور از کارکنان وظیفه می بایست بر عملکرد(پوشش ظاهری و تقید به ارزشهای اسلامی، حضور و غیاب ، رعایت ضوابط و مقررات و...) این قبیل افراد نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به این دفتر اعلام نمایند.

-          دستگاه بهره ور از کارکنان وظیفه مامور می بایست گزارش وضعیت خدمتی کارکنان وظیفه(لیست حضور غیاب ماهانه، مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، فرار از خدمات و ...) را هر سه ماه یکبار به نیروی آموزش دهنده این قبیل افراد اعلام نمایند.

-          دستگاه بهره ور از کارکنان وظیفه مامور می بایست اقدام های شاخص این قبیل افراد را برابر فرم پیوست احصاء و پس از جمع بندی در پایان سال به این دفتر ارسال نمایند.

-          دستگاه بهره ور از کارکنان وظیفه مامور چنانچه امکان فعالیت در مناطق محروم و شهرستانهای غیربرخوردار را دارند می بایست اولویت بکارگیری این قبیل افراد را در مناطق مذکور مدنظر قرار دهند.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 12359/90/ص مورخ 29/8/1390 به واحدهای جهاد ابلاغ شد.

کلید واژه ها: ماموران وظیفه