پرسش‌های متداول


شرایط بازنشستگی بیش از 30 سال در غیر هیات علمی توضیح دهید.

بازنشستگی افراد در جهاد دانشگاهی تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط (تامین اجتماعی) است. بر اساس مقررات سازمان تامین اجتماعی جهاد نمی تواند برای فرد درخواست بازنشستگی بدهد مگر اینکه سابقه فرد 35 سال و بالاتر باشد و یا سن وی به 60 سال رسیده باشد.

نحوه جذب کارآموز از دانشگاهها برای کارورزی به چه صورت است ؟

افراد از طرف دانشگاه جهت کارورزی معرفی می‌شوند و با نظر مدیران و تایید رییس واحد در قسمت مربوطه شروع بکار و پس از گذراندن مدت لازم ، گواهینامه دوره کارورزی صادر و به این دوره خاتمه داده می‌شود.

انعقاد قرارداد کار دانشجویی به چه صورت امکان‌پذیر است؟

براساس بخشنامه‌ی شماره 22013/88/ص مورخه 13/08/88 معاونت پشتیبانی و امور مجلس، انعقاد قرارداد کار دانشجویی ممنوع است و فقط انعقاد قرارداد ساعتی (پاره وقت) امکان‌پذیر است که مبلغ حق‌الزحمه هم در چهارچوب دستورالعمل مربوط تعیین می‌شود.

موضوع تصمیم‌گیری در خصوص صفر ساعت شدن دانشجویان دکترای هیات علمی که پست اجرایی دارند بر عهده رئیس واحد است یا معاونت آموزشی؟

مرجع تصمیم‌گیری در خصوص مأموریت آموزشی اعضا، شورای تسهیلات آموزشی است.

با توجه به بخشنامه جهاددانشگاهی (عدم خویشاوندی) کسی که نیروی رسمی،پیمانی، قراردادی جهاددانشگاهی می‌باشد نباید از بستگان درجه یک مثلأ همسر- فرزندان-خواهر و برادر خود را در جهاددانشگاهی شاغل به کار نمایند. تکلیف آنها چیست؟آیا بخشنامه ایراد دارد یا نحوه استخدام اشکال دارد؟

مطابق بخشنامه شماره14474/50/24د مورخ 5/7/82 استخدام و بکارگیری خویشاوندان نسبی و سببی مدیران و دیگر اعضا در مجموعه تحت پوشش یک واحد به هر نحو ممنوع است. در صورت وجود مزیت های تخصصی و فنی و مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می بایست از شورای معین خویشاوندی واحد و یا دفتر مرکزی مجوز اخذ نمایند.

اگر فردی در سازمان مشغول به فعالیت باشد ولی رئیس واحد تمایلی به بیمه کردن شخص نداشته باشد آیا نوعی از قرارداد برای این موضوع وجود دارد؟

با هر فردی که بصورت مستمر با واحد همکاری دارد، می بایست یکی از انواع قرارداد تمام‌وقت یا پاره‌وقت منعقد شود که هر دو نوع قرارداد مشمول کسورات بیمه و بازنشستگی است.

بن‌ها و هدایایی که در طول سال به پرسنل پرداخت می‌شود آیا شامل حال نیروهای پاره‌وقت نیز خواهد شد؟

مزایایی که در قوانین برای اعضای تمام‌وقت در نظرگرفته شده است به اعضایی که حکم تمام‌وقت ندارند تعلق نمی‌گیرد و در صورتی که تصریح نشده باشد با صلاحدید رئیس واحد و از محل اعتبارات واحد قابل بررسی و تصمیم‌گیری می‌باشد.

آیا به اعضای پاره‌وقت کمک هزینه غذا تعلق می گیرد؟

مطابق با بخشنامه شماره133/91/53/د مورخه15/7/91 یارانه غذا به اعضای تمام‌وقت تعلق می‌گیرد.

تفسیر کمک هزینه فوت مبهم است، آیا در صورت فوت خود فرد به خانواده­اش تعلق می­گیرد یا در صورت فوت اقوام درجه یک می­توان به او پرداخت نمود؟

طبق بند 2 ماده 3 بخشنامه مربوط به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت: «کمک هزینه مذکور در مورد فوت مستخدم شاغل، و افراد تحت ‌تکفل وی، پرداخت می شود» که به نظر نکته مبهمی ندارد. طبعا اگر خود فرد فوت کند به وراث قانونی پرداخت خواهد شد.

در واحد عضوی داریم که دو پست سازمانی دارد، هم پست مرکز علمی کار بردی است و هم معاونت آموزش کوتاه مدت، البته فعلا موافقت با انتصاب معاونت آموزش کوتاه مدت ایشان از دفتر مرکزی نیامده است و ایشان در واقع دو مجموعه را به طور احسن اداره می‌کند. آیا این شرایط قانونی می‌باشد؟ ضمنا ایشان در مکاتبات خود چگونه رفتار کند؟

به استناد قانون منع تصدی بیش از یک شغل، هر فرد فقط تصدی یک پست سازمانی را دارد و بر همان مبنا نیز حکم حقوقی صادر و حقوق دریافت می نماید. توافق در انجام وظایف و امور محوله نیز منجر به صدور حکم حقوقی دیگر نخواهد شد. انجام مکاتبات از سوی اعضا نیز پس از صدور حکم انتصاب و فقط در چارچوب آیین‌نامه مکاتبات اداری مجاز و قابل انجام خواهد بود.

اگر بخواهیم عضو هیات علمی (رسمی) با سابقه‌ی بالا را عدم نیاز بزنیم این نامه را به معاون پشتیبانی یا امور اداری ارسال کنیم.لطفأ توضیحات لازم را ارائه فرمایید؟

اعلام عدم نیاز به عضو رسمی فقط با رعایت مفاد آیین‌نامه «آماده به خدمت» اعضای رسمی امکان‌پذیر است.

آیا اعضای رسمی بعد از بازنشستگی می‌توانند فرزندان خود را جایگزین نمایند؟

در صورت نیاز واحد به استخدام جدید و وجود پست سازمانی بلاتصدی و دارا بودن شرایط احراز پست سازمانی، در شرایط یکسان فرزندان اعضایی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند در اولویت به کارگیری قرار دارند.

آیا قانون مدون و مستدلی برای بازنشستگی اعضا وجود دارد؟

بله ، با توجه به اینکه صندوق واریز بیمه در جهاددانشگاهی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد لذا در خصوص بازنشستگی ما تابع قوانین تامین اجتماعی هستیم

آیا در مقررات موردی جهت اخذ تعهد محضری از کارکنان جدید‌الاستخدام پیش بینی شده است ؟

در حال حاضر چنین موضوعی پیش بینی شده است.

اعضای رسمی که به سازمان ها یا واحدهای دیگر مامور می‌شوند چنانچه واحد پس از پایان ماموریت پست سازمانی مناسبی برای فرد نداشته باشد چه باید کرد ؟

باید طبق آیین نامه آماده به خدمت ، حکم آماده به خدمت صادر شود.

نیروهایی که بین واحدها جابجا می­شوند در زمان جابجایی سنوات آنها انتقال پیدا نمی­کند و بعد از چندسال با نرخ زمان جابجایی سنوات پرداخت می­گردد که هزینه به واحد مبدا تحمیل می­کند یا در حق فرد اجحاف می­گردد.

مطابق ماده 22 آئین نامه ماموریت و انتقال سنوات افراد هنگام انتقال باید محاسبه و به حساب صندوق ذخیره واریز شود. قاعدتا واحد مقصد می بایست موضوع را از واحد مبدا پیگیری نماید.

نحوه صدور گواهی اشتغال به خدمت سربازی؟

جهاددانشگاهی هیچگونه گواهی اشتغال به کاری را برای نیروی امریه صادر نمی کند، بلکه در صورت نیاز، فرد به یگان خدمتی معرفی شده و از آنجا گواهی مورد نظر را دریافت می‌کند.

آیا برای نیروهای امریه که قطع همکاری می‌نمایند پاداش پایان خدمت تعلق می‌‌گیرد؟

خیر

آیا به نیروهای امریه از مزایای عیدی ، پاداش و یارانه غذا تعلق می‌گیرد ؟

به نیروهای امریه که تعهد دو برابر خدمت داده‌اند مزایای مذکور تعقل می‌گیرد ولی به نیروهای امریه‌ای که تعهد نصف خدمت دارند تعلق نمی‌گیرد

آیا اضافه کاری  اعضا در اختیار رییس واحد است  و آیا می‌تواند به دلخواه برای اعضای سقف اضافه کاری در نظر گرفته شود؟

 با توجه به محدودیت مالی واحد و نوع کار اعضا ، تعیین سقف اضافه کار (در چهارچوب مقررات مربوط) در اختیار رییس واحد است.

سقف اضافه کاری اعضای غیرهیات علمی و هیات علمی به چه صورت است ؟

مطابق مقررات سقف اضافه کار همه اعضا 120 ساعت در ماه است. پرداخت اضافه کار بیش از 120 ساعت برای اعضای غیرهیات علمی طبق مصوبه هشتاد و سومین جلسه هیات محترم امنا مورخ 22/2/83 است که طی نامه شماره 3750/53/25د مورخ 27/2/83 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ شده و برای اعضای هیات علمی طبق مصوبه هفتاد و ششمین جلسه هیات محترم امنا مورخ 17/10/81 است که طی نامه شماره 20847/53/23د مورخ 21/10/81 به واحدها ابلاغ شده است.

نحوه محاسبه حق ماموریت خارج از کشور همکاران چگونه است ؟

مانند ماموریتهای داخلی (بیشتر از 300 کیلومتر ) محاسبه می شود.

نحوه برخورد با بخشنامه هایی که از سوی دولت و از طریق استانداری ها به واحدها ارسال می‌‌گردد چگونه است ؟

آن دسته قوانین کشور با مصوبات ابلاغی که صراحتا جهاد را شامل می شود به تناسب لازم الاجرا است ولی در خصوص سایر مقررات ابلاغ شده که چنین تصریحی ندارند ، لازم است موضوع به تصویب هیات امنا رسیده و سپس به واحد ها ابلاغ شود.

لطفاً روشن بفرمایید که آیا در استان­ها، جهاددانشگاهی را به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری، که از دستگاه­های اجرائی تلقی و تکالیفی در حوزه تحول اداری مطالبه می­کنند (از طرف استانداری­ها) لطفاً توضیح دهید که جهاددانشگاهی در خصوص اجرای مواد و مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری چه نقش، جایگاه و تکلیفی دارد؟ آیا جهاد از شمول ماده 117 قانون صدرالاشاره مستثنی می­باشد؟

به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، جهاد دانشگاهی مشمول این قانون نمی باشد.

دلیل تفاوت میان پرداخت­های دفتر مرکزی و سایر واحدها و سازمان­ها چیست؟ شامل موارد زیر: حقوق و دستمزد، پاداش (اعیاد و ...)، رفاهی (وام و ...) و غیره. ملاک و مرجع آیا می­بایست دفتر مرکزی قرار بگیرد؟

نظام حقوق و دستمزد در جهاد دانشگاهی یکسان است و واحدها بر اساس عملکرد فرد و شرایط مالی خود در چهارچوب مقررات نسبت به تعیین ضرایب اقدام می‌کنند که طبعا تفاوتهایی را ایجاد می‌کند.

آیا قراردادی تحت عنوان پیمانکاری در جهاد وجود دارد؟ برای مثال جهت برگزاری دوره ای (بیش از یک ماهه ) با شخصی قرار داد بسته ولی بیمه پرداخت نشود و مبلغ قرار داد نیز از حداقل حقوق بیشتر باشد؟

بله- با توجه به موضوع قرارداد، نوع حضور و مدت قرارداد انعقاد قرارداد پیمانکاری امکان‌پذیر است که در صورتیکه به صورت انفرادی انجام پذیرد به موجب ماده 108 تامین اجتماعی از پرداخت بیمه معاف می‌باشد.

هزینه ایاب و ذهاب برای گروهی از واحدها که دارای تعدادی شهر با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر می‌باشد ولی مرکز استان دارای جمعیت بیشتر از این حد می‌باشد به چه صورت باید محاسبه گردد؟

کمک هزینه ایاب و ذهاب بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران و بخشنامه ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم و ابلاغ می شود، پرداخت می گردد.

نحوه محاسبه حق سنوات برای استخدام های کمتر از 6 ماه به چه صورت است؟

به استناد ماده 11 دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی، می بایست متناسب با ایام کارکرد پاداش پایان خدمت پرداخت شود.

آیا افرادی که به صورت قرارداد ساعتی بیمه نبوده اند و یا افراد پاره‌وقت که بیمه پردازی داشته اند در زمان تسویه حساب سنوات به آنان تعلق می‌گیرد یا خیر؟

به استناد تبصره 2 ماده 11 از دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی، حق سنوات (پاداش پایان خدمت) فقط به اعضای تمام‌وقت تعلق می‌گیرد.

با توجه به اینکه صدور احکام معمولأ تا شهریور یا مهر زمان می‌برد آیا واحدها می‌توانند برای تسویه حساب قبل از این زمان، حکم سال گذشته فرد را مد نظر قرار دهند، البته با رعایت و در نظر گرفتن حداقل حقوق سال جاری

در صورتی که عضو در سال جاری کارکرد داشته باشد و در زمان تسویه حساب به دلیل عدم اعلام ضرایب سالانه حکم حقوقی صادر نشده باشد در صورت توافق طرفین، سنوات می‌تواند به صورت علی الحساب بر مبنای حکم سال گذشته محاسبه و پرداخت گردد و پس از اعلام ضرایب جدید و صدور حکم سال جاری تسویه حساب نهایی انجام پذیرد و در غیر این صورت موضوع  پرداخت حق سنوات به پس از اعلام ضرایب افزایش سالانه موکول خواهد شد. در هر صورت مبنای پرداخت سنوات و تسویه حساب نهایی حکم حقوقی با ضرایب جدید است.

تخصیص یا عدم تخصیص مبالغ عیدی و پاداش پایان سال به اعضای پاره وقت یا اعضایی که قبل از پایان سال خاتمه فعالیت دارند به چه صورت است ؟

نحوه پرداخت بستگی به بخشنامه عیدی همان سال دارد که توسط دولت ابلاغ می‌شود. چنانچه پرداخت به نسبت کارکرد ابلاغ شود، به عضو پاره وقت و یا کسانیکه که خاتمه کار داشته‌اند به نسبت کارکرد عیدی و پاداش تعلق می‌گیرد.

نیروهایی که بین واحدها جابجا می­شوند در زمان جابجایی سنوات آنها انتقال پیدا نمی­کند و بعد از چندسال با نرخ زمان جابجایی سنوات پرداخت می­گردد که هزینه به واحد مبدا تحمیل می­کند یا در حق فرد اجحاف می­گردد.

مطابق ماده 22 آئین نامه ماموریت و انتقال سنوات افراد هنگام انتقال باید محاسبه و به حساب صندوق ذخیره واریز شود. قاعدتا واحد مقصد می بایست موضوع را از واحد مبدا پیگیری نماید.

پذیرش سوابق خارج از جهاد برای اعمال در حکم به چه صورت است؟

پذیرش سوابق خارج از جهاد مطابق بخشنامه شماره 20375 مورخ 09/12/1394 انجام می‌شود.  

نحوه محاسبه سنوات برای پرداخت فوق‌العاده جذب هیات امنا به چه صورت می‌باشد؟

برای اعضای غیر هیات علمی بر اساس سنوات مندرج در حکم حقوقی و برای اعضای هیات علمی پایه‌های مندرج در حکم حقوقی مبنای تعیین سقف قابل پرداخت است.

پایه اعضای هیات علمی که غیبت دارند قابل ارتقا می‌باشد؟

به میزان مدت غیبت و مرخصی بدون حقوق، تاریخ ارتقا پایه تغییر می نماید و در صورتی که کل سال را غیبت داشته باشند پایه‌ای از سوی کمیسیون مرکزی ارتقا تعلق نمی‌گیرد.

کسی که ارتقای گروه به او تعلق می‌گیرد، می‌توان این ارتقای گروه را برای او اعمال نکرد؟

خیر- اعضا با توجه به سنوات خدمت و مدرک تحصیلی از گروه استحقاقی برخوردار می‌گردند.

اعطای گروه تشویقی جهت مسابقات قرآنی براساس صلاحدید رئیس واحد است؟ یا یک الزام است؟ اگر دوسال پیاپی برگزیده شوند اعطای گروه به چه صورت است؟

طبق دستورالعمل ضوابط اعطای گروههای تشویقی و ایثارگری قابل اقدام است.

آیا انعقاد قرارداد حجمی بدون پرداخت حق بیمه و فقط 5% مالیات امکان‌پذیر است یا خیر؟

بله، انعقاد قرار داد پیمانکاری با توجه به موضوع قرارداد، مدت و نوع حضور امکان‌پذیر می‌باشد و مطابق با بخشنامه شماره 108 سازمان تامین اجتماعی، در صورتیکه قرارداد توسط پیمانکار به صورت انفرادی انجام پذیرد از پرداخت بیمه معاف است.

چرا حق ایاب و ذهاب برای شهرهای زیر500 هزار نفر در نظر گرفته نشده است؟

کمک هزینه ایاب و ذهاب بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران و بخشنامه ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم و ابلاغ می شود، پرداخت می گردد.

آیا با مصوبه داخلی یا مجوز از دفتر مرکزی نمی‌توان پرسنل زیر دیپلم تمام‌وقت شوند؟

انعقاد قرار داد همکاری با عضو دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم فقط در مشاغل کارگری و در قالب قرارداد کار مدت معین امکان‌پذیر است.

پیشنهاد: (در خصوص قرارداد کار مدت معین و پرداخت حق عائله‌مندی به کارگران زن که طبق قوانین وزارت کار وتامین اجتماعی در صورت داشتن سابقه 720 روز به آنها تعلق می‌گیرد) خواهشمند است دستورالعمل یکپارچه ای برای این امر صادر شود.

چگونگی انعقاد قرارداد کار مدت معین طی بخشنامه شماره 1986/12/84 مورخ 4/2/84 به واحدها ابلاغ شده است.

خواهشمند است بفرمایید افرادی که قرارداد کار معین هستند آیا می توانند از بن غیر نقدی و یارانه غذا و سایر امکانات جانبی سازمان استفاده نمایند؟

با توجه به اینکه یارانه غذا به اعضای تمام‌وقت تعلق می‌گیرد لذا به افراد قرارداد کار معین نیز قابل پرداخت است.

 

آیا نوع قرارداد کسانی که مدرک زیر دیپلم دارند باید قرارداد کار مدت معین  باشد و آیا باید 3 % بیمه بیکاری داشته باشند؟

بله قراردادشان باید قرارداد کار مدت معین باشد و بیمه بیکاری نیز حتما برایشان رد شود.

بازخرید مرخصی اعضای رسمی در زمان بازنشستگی بر عهده دفترمرکزی است یا بر عهده واحد. حداکثر یا حداقل دارد یا خیر؟

پرداخت کل ذخیره مرخصی استحقاقی اعضا در زمان بازنشستگی از محل اعتبارات و توسط خود واحدها انجام می شود.

آیا به مرخصی های استعلاجی زایمان و یا استعلاجی های دیگر کمتر یا بیشتر از 4 ماه مرخصی استحقاقی تعلق می‌گیرد یا خیر؟ اگرتعلق می‌گیرد بخشنامه هایی در جهاد وجود دارد یا خیر؟

مطابق با ماده 66 آیین‌نامه استخدامی به مرخصی استعلاجی که از 4 ماه متوالی تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر 4 ماه، مرخصی استحقاقی تعلق نمی‌گیرد. ولی به کل مدت مرخصی زایمان، مرخصی استحقاقی تعلق می‌گیرد.

در صورتی که عضو رسمی قطعی مرخصی بدون حقوق گرفته باشد و در طول این مرخصی در سازمان دیگری مشغول به کار شده و به واحد اطلاع ندهد این کار ایشان تخلف حساب می‌شود یا نه و چه اقداماتی در این خصوص باید انجام داد؟

 با توجه به اینکه مرخصی بدون حقوق نیز از جمله حالات استخدامی شناخته شده است و در مدت استفاده از مرخصی مذکور، رابطه استخدامی فرد با سازمان باقی و برقرار است، در نتیجه انعقاد قرارداد با یک واحد دولتی و غیر دولتی دیگر مجوز قانونی ندارد و با ارائه مدارک و مستندات به هیات تخلفات معرفی می‌شوند.

اگر تعطیلات رسمی بین مرخصی فرد واقع شود چقدر از ذخیره کسر می‌گردد؟

طبق بخشنامه شماره 3718/89/ص مورخ 30/3/89 تعطیلات رسمی بین مرخصی افراد جزء مرخصی محسوب نمی‌شود و فقط به تعداد روزهای استفاده از مرخصی از ذخیره کسر می‌شود.

آیا پرداخت مابه­التفاوت حقوق پرداختی توسط بیمه با حکم فرد در زمان مرخصی زایمان یا مرخصی درمان توسط واحد الزامی می­باشد؟

بله، مطابق ماده 69 آیین نامه استخدامی

آیا اعضای قراردادی که در طول خدمت در جهاد، چند ماه یا بیشتر ذخیره مرخصی دارند، می­توانند در زمانی که مشغول هستند این مدت مرخصی ذخیره شده را بازخرید نمایند یا نه؟ و چقدر از این مرخصی را می­تواند بازخرید نمایند؟

خرید ذخیره مرخصی اعضا تا سقف مانده ذخیره مرخصی با درخواست عضو و موافقت واحد امکان پذیر است.

شرایط جذب و به کارگیری اتباع خارجی در واحدها به چه نحوی می‌باشد آیا واحدها مجازند اتباع خارجی را که دارای کارت و ( مجوز یکساله )کار می‌باشند را جذب و برای آنان بیمه پردازی داشت؟

مطابق با ماده7 از آیین‌نامه استخدامی در صورت نیاز به خدمت متخصصین خارجی دعوت به همکاری آنها تابع قوانین و مقررات مربوط به اشتغال اتباع بیگانه است.