نحوه اجرای ماده یک ضوابط اعطای پایه تشویقی و ایثارگری اعضای هیات علمی

[1] پیرو مصوبه یکصد و چهل و پنجمین جلسه هیات امنای محترم مورخ 16 / 12 / 1396 در خصوص ضوابط اعطای پایه تشویقی و ایثارگری اعضای هیات علمی و ماده یک این ضوابط مبنی بر بهره‌مندی کلیه آزادگان، جانبازان، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان شهدا از امتیازات یک ‌مقطع تحصیلی بالاتر و با عنایت به اینکه طبق مقررات جاری در خصوص نحوه ارتقاء مرتبه، صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر منتهی به ارتقا مرتبه نمی‌شود، به استحضار می‌رساند با استناد به ماده 16 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی «برای اعضای مشمول ماده یک ضوابط اعطای پایه تشویقی و ایثارگری اعضای هیات علمی با مرتبه مربی پژوهشیار معادل‌ یک‌ پایه‌ و 6 ماه‌ سابقه‌ کار و با مرتبه مربی پژوهش معادل 3 پایه سابقه‌کار منظور می‌شود.»


 

[1]- طی شماره 4773/98/ص مورخ 25/03/1398از سوی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع به واحدها ابلاغ شد.