معرفی

تعداد بازدید:۱۱۴۵۵

معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی با چهار اداره کل (منابع انسانی و امور اداری، امور مالی، فنی و طرح‌های عمرانی و توسعه فناوری اطلاعات) و دو دفتر(بودجه، تشکیلات و روشها و امور حقوقی و قراردادها) امور ستادی و پشتیبانی این نهاد را بر عهده دارد.

 

اداره کل منابع انسانی و امور اداری

با عنایت به نقش بی‌بدیل منابع انسانی به عنوان راهبردی‌ترین سرمایه هر سازمان، اداره کل منابع انسانی و امور اداری جهاددانشگاهی با انتخاب رویکرد "نهادینه کردن اصل شایستگی" در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، استخدام، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد، بازنشستگی و خروج از خدمت معطوف نموده و کوشیده است تا از این طریق بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده، افزایش بهره‌وری، کمک به تأمین نیازهای اساسی و بهبود سطح زندگی کارکنان جهاددانشگاهی را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم آورد.

 

• اداره کل امور مالی
در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، امور مالی برای کمک به دستیابی این نهاد به ماموریت تعریف شده خود، وظایف متعددی در حوزه‌های مختلف برعهده دارد. از جمله‌ی این امور می‌توان به وصول و تأمین اعتبارات جاری و عمرانی، هماهنگی لازم با دفتر برنامه ریزی و بودجه، جهت اصلاح موافقت نامه‌ها و جابه جایی اعتبارات، انجام پرداختهای مربوط به اعتبارات تخصیص یافته و بودجه مصوب، صدور اسناد و تهیه گزارش‌های تفریق حسابهای دولتی و همچنین تنظیم حساب ماهانه و سالانه درآمدها و هزینه‌های انجام شده از محل وجوه دریافتی از دولت و ارسال آن به همراه سایر گزارش‌های مربوط به دیوان محاسبات، تنظیم اسناد و دفاتر حسابهای درآمد اختصاصی و تهیه صورتهای مالی، تهیه اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر گزارشهای متعدد موردنیاز مراجع قانونی و ذیصلاح، پی گیری حل و فصل مسائل مربوط به بیمه و مالیات تا اخذ مفاصا حساب و ارائه مشاوره به واحدها در این خصوص، انجام نظارت بر کلیه دریافتها و پرداختها، بررسی اسناد ارسالی واحدها، ارزیابی وضعیت امور مالی واحدها، مدیریت امور اموال و دارایی‌ها، تدوین روشهای مختلف حسابداری به منظور رعایت استانداردها، تهیه گزارش‌های خاص تحلیلی به منظور تخصیص بهینه منابع توسط مدیریت و ... اشاره کرد.


• اداره کل توسعه فناوری اطلاعات
این اداره کل مشتمل بر سه اداره‌ی توسعه شبکه و ارتباطات، پشتیبانی نرم افزار و اطلاع رسانی، تأمین و پشتیبانی سخت افزار می‌باشد. از جمله فعالیت‌های این اداره کل می‌توان به زمینه‌سازی توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، کنترل و نظارت عالیه بر محقق سازی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در مجموعه جهاددانشگاهی، تدوین راهبردهای توسعه و طرح‌های جامع در حوزه فناوری اطلاعات، طراحی معماری اطلاعات و سیستم‌های یکپارچه، طراحی و اجرا و راه اندازی شبکه، تأمین و پشتیبانی سخت افزار اشاره نمود.

 

• دفتر بودجه، تشکیلات و روشها
دفتر بودجه، تشکیلات و روشها با سه گروه تحت نظر خود شامل سازماندهی ساختار و تشکیلات، برنامه ریزی و بودجه و مهندسی روش، موضوعات مربوط به تشکیلات‌، برنامه‌ و بودجه‌، تدوین‌ مقررات‌ و تحلیل ، بهینه سازی و طراحی فرآیندهای کاری را در جهاددانشگاهی بر عهده دارد.
از جمله وظائف‌ این‌ دفتر می توان به پیش بینی، تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت درج در لایحه بودجه سنواتی کل کشور، تهیه، تنظیم و مبادله موافقت نامه‌های اعتبارات طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی ردیف‌های اعتباری جهاددانشگاهی، پیگیری برنامه‌های سالانه واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی در قالب بودجه و تنظیم آن، سازماندهی و بهبود مستمر ساختارسازمانی و تشکیلات واحدها، مشارکت در استانداردسازی و یکپارچه سازی روشها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای کاری در مجموعه جهاددانشگاهی و همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعضا اشاره کرد.

 

• دفتر امور حقوقی و قراردادها
این دفتر بعنوان یک گروه کارشناسان امور حقوقی زیر مجموعه حوزه معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاددانشگاهی فعالیت خود را شروع کرده و در راستای حفظ و استیفاء و جلوگیری از تضییع حقوق و منافع این نهاد انقلابی در سطوح و ابعاد مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد.
از جمله وظایف این دفتر می توان به ارائه خدمات مشورتی در زمینه‌های حقوقی، قضایی و ثبتی به کلیه واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی و دفاع از حقوق، منافع و مصالح این نهاد در محاکم و مراجع مختلف و ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی با ملحوظ نمودن اصول و موازین قانونی، نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادها، تفاهم نامه‌ها، اسناد مناقصات و مزایده‌ها، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی در نزد مراجع قضایی و ارائه نظر و پیشنهادهای لازم، همکاری و مشارکت در خصوص انجام امور تنقیح قوانین و مقررات در مجموعه جهاد دانشگاهی اشاره نمود. 
 
• اداره کل فنی و طرحهای عمرانی
این اداره کل با دو اداره تحت نظر خود شامل اداره نظارت و بازرسی‌های فنی و اداره طرح‌های عمرانی با بهره‌مندی از توان نیروی فنی خود، مسؤولیت نظارت عالیه و کنترل پروژه‌ها، با هدف طراحی و ساخت فضاهای استاندارد و مطابق با نیاز ذینفعان، در حال حاضر در حدود 190000 مترمربع پروژه طراحی و نظارت را در دستور کار خود داشته شامل ساختمانهای آموزشی، ستادی و اداری، فرهنگی می‌باشد. از جمله وظایف این اداره کل می‌توان به برنامه ریزی و نظارت بر طرح‌های توسعه فضاهای آموزشی – پژوهشی در واحدهای تابعه، کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات جهاددانشگاهی و بررسی و ارائه نظر درخصوص مشخصات اجرائی فعالیتهای عمرانی اشاره نمود.