دستورالعمل کدگذاری تشکیلات واحدهای سازمانی

تعداد بازدید:۳۶۶۴

 

فرمت کدینگ :

(از چپ به راست )

کد پست

کد اداره

کد اداره کل/معاونت دوم

کد حوزه

کد ساختار

نوع ساختار

سه کاراکتر

دو کاراکتر

یک کاراکتر

دو کاراکتر

دو کاراکتر

دو کاراکتر

 

 

 

 

 

ردیف

نوع ساختار

کد تخصیصی

 

1

دفتر مرکزی

11

C

2

واحد

12

B

3

سازمان

13

O

4

پژوهشگاه

14

I

5

پژوهشکده

15

R

6

مجتمع تحقیقاتی و پارک

16

P

7

مرکز رشد

17

G

8

سازمان/ مرکز تخصصی

18

E

9

موسسات

21

M

 

 

 

ردیف

واحد

کدتخصیصی

توضیحات

1

واحد الزهرا

01

 

2

واحد استان آذربایجان غربی

02

 

3

واحد استان اردبیل

03

 

4

واحد اصفهان

04

 

5

واحد استان البرز

05

 

6

واحد امیرکبیر

06

 

7

واحد استان ایلام

07

 

8

واحد استان بوشهر

08

 

9

واحد تربیت مدرس

09

 

10

واحد استان چهارمحال و بختیاری

10

 

11

واحد استان خراسان جنوبی

11

 

12

واحد استان خراسان شمالی

12

 

13

واحد استان زنجان

13

 

14

واحد استان سمنان

14

 

15

واحد استان سیستان و بلوچستان

15

 

16

واحد شهید بهشتی

16

 

17

واحد صنعتی اصفهان

17

 

18

واحد علوم پزشکی تهران

18

 

19

واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

19

 

20

واحد علامه طباطبایی

20

 

21

واحد استان فارس

21

 

22

واحد استان قزوین

22

 

23

واحد استان قم

23

 

24

واحد استان کردستان

24

 

25

واحد استان کرمان

25

 

26

واحد استان کهگیلویه و بویراحمد

26

 

27

واحد استان گلستان

27

 

28

واحد استان لرستان

28

 

29

واحد استان مازندران

29

 

30

واحد استان مرکزی

30

 

31

واحد استان هرمزگان

31

 

32

واحد استان همدان

32

 

33

واحد هنر

33

 

 

ردیف

سازمان جنرال

کدتخصیصی

توضیحات

34

سازمان استان آذربایجان شرقی

01

 

35

سازمان استان خراسان رضوی

02

 

36

سازمان تهران

03

 

37

سازمان خواجه نصیرالدین طوسی

04

 

38

سازمان استان خوزستان

05

 

39

سازمان صنعتی شریف

06

 

40

سازمان علم و صنعت

07

 

41

سازمان استان کرمانشاه

08

 

42

سازمان استان گیلان

09

 

43

سازمان استان یزد

10

 

44

سازمان علوم پزشکی تهران

11

 

 

ردیف

پژوهشگاه

کدتخصیصی

توضیحات

44

پژوهشگاه رویان

01

 

45

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی ابن سینا

02

 

46

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

03

 

 

 

ردیف

پژوهشکده

کدتخصیصی

توضیحات

47

پژوهشکده معتمد

01

 

48

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

02

 

49

پژوهشکده علوم بهداشتی

03

 

50

پژوهشکده علوم پایه کاربردی (شهید بهشتی)

04

 

51

پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری

05

 

52

پژوهشکده گیاهان دارویی

06

 

53

پژوهشکده فرآوری مواد معدنی

07

 

54

پژوهشکده مطالعات توسعه (سازمان تهران)

08

 

55

پژوهشکده تکنولوژی تولید (سازمان استان خوزستان)

09

 

56

پژوهشکده توسعه تکنولوژی (سازمان صنعتی شریف)

10

 

57

پژوهشکده برق ( سازمان علم و صنعت)

11

 

58

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

(سازمان خواجه نصیر الدین طوسی)

12

 

59

پژوهشکده محیط زیست (سازمان گیلان)

13

 

60

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

 (سازمان استان خراسان رضوی)

14

 

61

پژوهشکده گردشگری

 (سازمان استان خراسان رضوی)

15

 

62

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

 (سازمان استان خراسان رضوی)

16

 

63

پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

( سازمان آذربایجان شرقی )

17

 

64

پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی (کرمان)

18

 

65

پژوهشکده یارا (علوم پزشکی تهران )

19

 

 

ردیف

پارک های علم و فناوری و مجتمع تحقیقاتی

کدتخصیصی

توضیحات

66

مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی (هلجرد)

01

 

67

پارک علم و فناوری البرز

02

 

68

پارک علم و فناوری واحد استان کرمانشاه

03

 

69

پارک ملی صنایع فرهنگی نرم و خلاق

04

 

 

 

ردیف

سازمان ها و مراکز تخصصی

کدتخصیصی

توضیحات

70

سازمان تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا )

01

 

71

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

02

 

72

سازمان انتشارات

03

 

73

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

04

 

74

سازمان دانشجویان

05

 

75

مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران

06

 

76

مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

07

 

77

سازمان توسعه نوآوریهای دانشجویان (ایسیدو)

08

 

78

مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران

09

 

79

مرکز اطلاع رسانی بازار کار

10

 

80

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

11

 

 

ردیف

مراکز  رشد

کدتخصیصی

توضیحات

81

مرکز رشد زیست فناوری

 ( پژوهشگاه رویان )

01

 

82

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 (سازمان خواجه نصیرالدین طوسی)

02

 

83

مرکز رشد فنآوری فرآورده های گیاهان دارویی (اردبیل)

03

 

84

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (کرمانشاه )

04

 

85

مرکز رشد فناوری (خراسان شمالی )

05

 

86

مرکز رشد واحدهای فنآوری پیشرفته مخابرات

(سازمان خواجه نصیرالدین طوسی)

06

 

87

مرکز رشد واحدهای فنآوری کشاورزی

 ( آذربایجان غربی )

07

 

88

مرکز رشد واحدهای فنآوری گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی  ( ایلام )

08

 

89

مرکز رشد واحدهای فنآوری ( لرستان )

09

 

90

مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی

10

 

91

مرکز رشد واحدهای فناوری ( هرمزگان )

11

 

92

مرکز رشد واحدهای فناوری ( مرکزی - محلات و نیم ور )

12

 

93

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز

( استان خوزستان )

13

 

94

مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مشهد

(خراسان رضوی )

14

 

95

مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی

(سازمان قرآنی دانشگاهیان)

15

 

96

مرکز رشد زیست فناوری پزشکی

(پژوهشگاه ابن سینا)

16

 

97

مرکز رشد گیاهان دارویی

( سازمان استان یزد )

17

 

98

مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی ( زنجان )

18