اعتبارات

تعداد بازدید:۵۲۳۰

اعتبارات جهاد دانشگاهی مشتمل بر اعتبارات دولتی، درآمدهای اختصاصی و سایر منابع (شامل وام و موجدی نقد اول دوره) می‌باشد. اعتبارات دولتی شامل  اعتبارات ردیفهای اصلی جهاد داشگاهی و اعتبارات متفرقه (شامل اعتبارات استانی و ردیفهای متفرقه) است که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد. درآمدهای اختصاصی به درآمدهایی اطلاق می‌گردد که واحدهای جهاد دانشگاهی از محل انجام فعالیتهای خود بدست می‌آورند.

از ابتدای تأسیس جهاد دانشگاهی تا پایان سال 1366 اعتبارات دریافتی بصورت غیرمستقیم و از طریق ردیف بودجه‌ای شورایعالی انقلاب فرهنگی تامین می‌گردید و از سال 1367 این نهاد انقلابی در بودجه کل کشور دارای ردیف مستقلی با عنوان "جهاد دانشگاهی" به شماره طبقه بندی 113620 گردید و متعاقب آن در سال‌های مختلف  به ضرورت ردیف های دیگری به جهاددانشگاهی به شرح ذیل اضافه شده است.

 

عناوین و ردیفهای بودجه‌ای جهاد دانشگاهی در قانون بودجه کل کشور (به ترتیب سال ایجاد)

ردیف

عنوان ردیف اعتباری

شماره طبقه بندی

سال ایجاد

ملاحظات

1

جهاد دانشگاهی

113620

1367

 

2

پژوهشکده‌های جدیدالتاسیس

113621

1378

 

3

اعتبار اعطای وام به فارغ التحصیلان

113622

1380

این ردیفها در سال 1381 از ردیفهای بودجه‌ای جهاد دانشگاهی حذف شدند

4

اعتبار اداره امور ستادهای اشتغال استانها

113623

1380

5

خبرگزاری دانشجویان ایران

113624

1380

 

6

مرکز تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی

113641

1381

 

7

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

113625

1382

 

8

مرکز تحقیقات علوم سلولی

113626

1382

 

9

پارک علم و فنآوری استان کرمانشاه

113628

1389

 

10

زیست بانک

113629

1389

 

11

پژوهشکده توسعه کالبدی

113670

1391

 

12

دانشگاه علم و فرهنگ

10-113620

1392

 

13

پژوهشکده علوم پایه کاربردی

11-113620

1392

 

14

پارک علم و فنآوری هلجرد (البرز)

12-113620

1392

 

15

مرکز تحقیقات سرطان برست

13-113620

1392

 

 

دانلود جدول منابع و مصارف:


لینک دانلود فایل