جهاددانشگاهی در مقررات کشور

تعداد بازدید:۸۱۵۵

 مصوبه تشکیل شورای عالی جهاددانشگاهی


عضویت جهاد دانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

در شهریور ماه سال 62 با توجه به نظر امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و به‌خصوص حضور مسئولین اجرایی در آن و به دنبال پیشنهاد و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی از طرف رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه‌ای)، امام امت برخی از مسئولین اجرایی مانند نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی را به ترکیب ستاد اضافه نمودند. سومین دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال 1375 برمی‌گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در تاریخ 14/9/75 با صدور پیامی ترکیب جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به صورت زیر تعیین فرمودند: رؤسای محترم سه قوه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رؤسای سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ...

 


 عضویت جهاد دانشگاهی در هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

(مصوب جلسه28   مورخ 11/4/1364  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده‌ 1 - به‌ منظور مراقبت‌ از جریان‌ صحیح‌ و سالم‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و رسیدگی‌ به‌ مسایل‌ و مشکلاتی‌ که‌ در طی‌ بسط‌ و پیشرفت‌ آن‌ پیش‌ می‌آید هیاتی‌ به‌ نام‌ "هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌" تشکیل‌ می‌گردد.

 ماه‌ 2 - هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ متشکل‌ از 5 نفر خواهد بود که‌ بدین‌ نحو انتخاب‌ می‌گردند:

 الف‌- یک‌ نظر از میان‌ اعضاء شورای عالی ‌ .

 ب‌ - سه‌ نفر از وزارتخانه‌های‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، آموزش‌ و پرورش‌، و ارشاد اسلامی‌ به‌ انتخاب‌ وزیر هر یک‌ از وزارتخانه‌های‌ مذکور.

 ج‌- یک‌ نفر از میان‌ اعضاء شورای‌ مرکزی‌ جهاد دانشگاهی‌ .

 تبصره‌ - نمایندگان‌ وزارتخانه‌ها و جهاددانشگاهی‌ از طرف‌ مسوولان‌ آنها انتخاب‌ خواهند شد و در صورتی‌ که‌ شورای عالی ‌ با انتخاب‌ آنان‌ مخالفت‌ نباشد به‌ عضویت‌ هیات‌ درخواهند آمد.

 ماده‌ 3 - وظایف‌ هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌ عبارت‌ است‌ از:

 الف‌ - نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورالعملهای‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ از طریق‌ مختلف‌ من‌ جمله‌ از طریق‌ اعزام‌ هیاتهای‌ بازرسی‌ به‌ مراکز و موسسات‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و آموزشی‌ و تبلیغاتی‌ و هنری‌.

 ب‌- رسیدگی‌ به‌ مسایل‌ و پیش امدهای‌ حاد سیاسی‌ و فرهنگی‌ دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی‌ و تهیه‌ و تدوین‌ گزارشهای‌ لازم‌ در خصوص‌ آن‌ مسایل‌ و مشکلات‌ و ارایه‌ پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ .

 ج‌ - رسیدگی‌ به‌ شکایاتی‌ که‌ از وضع‌ دانشگاهها و مراکز و موسسات‌ آموزشی‌ و علمی‌ و فرهنگی‌ به‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ می‌شود.

 د- رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ که‌ احیاناً در دانشگاهها و مراکز آموزشی‌ میان‌ مدیران‌ و استادان‌ و انجمن‌های‌ دانشجویی‌ پیدا می‌شود.

 تبصره‌ - هیات‌ نظارت‌ در صورتی‌ به‌ این‌ اختلافات‌ رسیدگی‌ خواهد کرد که‌ وزارتخانه‌ مربوط‌ با شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ از ایشان‌ خواسته‌ باشد. در هر حال‌ پس‌ از رسیدگی‌، مکلف‌ است‌ گزارش‌ خود را به‌ شورا تقدیم‌ نماید.

 ماده‌ 4 - هیات‌ نظارت‌ و بازرسی‌ بازرسان‌ خود را از میان‌ دانشگاهیان‌ و کارمندان‌ و اشخاص‌ بصیر و مطلع‌ با هماهنگی‌ و همکاری‌ وزیر یا رییس‌ سازمان‌ مربوط‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 


 عضویت رئیس جهاد دانشگاهی در شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی

(مصوب جلسه 402  مورخ 14/5/1376  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

پیرو تصمیم جلسه 401 شورایعالی مبنی بر استفسار دبیر شورایعالی از مقام معظم رهبری درخصوص ادامه فعالیت ستاد اسلامی کردن دانشگاهها و تشکیل شورای اسلامی کردن مراکز آموزشی (وابسته به شورایعالی)، دبیر شورایعالی نظر مقام معظم رهبری را اعلام کرد. براساس این نظر، شورایعالی با تشکیل شورای ویژه‏ای از اعضای خود، مقوله اساسی اسلامی کردن دانشگاهها را مورد اهتمام قرار می‏دهد و تاحد معتنابهی اختیارات خود را به آن تفویض می‏کند. ستاد مستقر در وزارت فرهنگ و آموزش‏عالی نیز در محدوده اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش‏عالی و در چارچوب سیاستهای مصوب شورا به کار خود ادامه می‏دهد.

سپس مصوبه جلسه مورخ 75/11/28 هیات بررسی محتوا و ساختار جدید شورایعالی در خصوص ترکیب اعضای شورای اسلامی کردن مراکز آموزشی به شرح زیر مطرح و به تصویب رسید:

1-وزیر فرهنگ و آموزش‏عالی.

2-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3-وزیر آموزش و پرورش.

4- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگ

5-رییس دانشگاه آزاد اسلامی.

6-رییس سازمان تبلیغات اسلامی.

7-رییس نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

8- رئیس جهاددانشگاهی

9-رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان.

10- حضرت آیت الله آقای محمدتقی مصباح یزدی

11-جناب آقای محمد حسن حاجی علیمحمدی (زورق)

12-جناب آقای دکتر مهدی گلشنی.

13-جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل.

مقرر شد این شورا ضمن تدوین آیین‏نامه و انتخاب نام مناسب برای این شورا، کلیه مسوولیتهای مربوط به اسلامی کردن مراکز آموزشی را به عهده بگیرد، همچنین ضمن اخذ گزارش کار ستاد قبلی، تصمیم‏ گیری لازم را اتخاذ و گزارش کار خویش را برای تصمیم‏گیری نهایی به شورای‏عالی ارایه دهد. مصوبات این شورا پس از ارایه به شورایعالی، چنانچه تا پانزده روز نظر مخالفی از اعضای شورا دریافت نشود مصوب تلقی می‏شود. با تشکیل این شورا، ستادی که در وزارت فرهنگ و آموزش‏عالی بوده گزارش کار خود را به این شورا خواهدداد.

 


 جهاد دانشگاهی بعنوان نهاد انقلاب اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 36381/12514 ـ 4/30 مورخ 29/11/1367 وزارت امور اقتصادی و دارائی و با ستناد حکم قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند که نهادهای زیر:

  1. دفتر تبلیغات قم
  2. سازمان تبلیغات اسلامی
  3. شورایعالی انقلاب فرهنگی
  4. جهاد دانشگاهی
  5. بنیاد شهید انقلاب اسلامی
  6. کمیته امداد امام خمینی
  7. بنیاد پانزده خرداد
  8. بنیاد امور جانبازان
  9. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بعنوان نهادهای انقلاب اسلامی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 2 قانون مذکور استفاده نمایند. هرگونه تغییر در فهرست مذکور موکول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

 

 


 انطباق‌عبارت اختصاری ACECR با عنوان جهاد دانشگاهی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 541 مورخ 9/4/83 بنا به درخواست جهاد دانشگاهی (نامه شماره 21612/50/24 د) ...

ادامه مطلب

 


 عضویت رییس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی

(مصوب 428  جلسه مورخ 1377-07-07  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

عضویت رییس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی (پیشنهاد شماره 5053 /50/19د مورخ77/05/07 جهاد دانشگاهی) مطرح شد و به تصویب رسید.

ادامه مطلب

 


 استفسار جهاد دانشگاهی درباره مصرف اعتبارات تخصیص یافته از بودجه دولت برای امور آموزشی و پژوهشی

رییس جهاد دانشگاهی درخصوص مصرف اعتبارات مندرج در قانون بودجه، مطابق بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهی ...

ادامه مطلب

 


 همکاری جهاد دانشگاهی در اجرایی نمودن و فرهنگ سازی نقشه جامع علمی کشور

ششصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/10/89

فصل پنجم: چارچوب نهادی علم، فناوری و نوآوری

5-1 تقسیم کار ملی در نظام علم و فناوری

ج) برنامه‌ریزی، اجرا و فرهنگ‌سازی ...

ادامه مطلب

 


عضویت رئیس جهاد دانشگاهی در هیات امنا بنیاد ملی نخبگان

اساس نامه بنیاد ملی نخبگان

مصوب پانصد و شصتمین جلسه مورخ 10/03/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده (8) ترکیب هیأت امناء ...

ادامه مطلب

 


قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1861 - ق مورخ 14/12/80 واصل شده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد

 

ماده 5 - متن زیر به عنوان ماده ( 71مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد: 
ماده 71 مکرر - پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتی ، شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون ، به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شودومبالغی که به دانشگاههای دولتی واحداث خوابگاههای دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستانها وبنیاد ایران شناسی ، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است . 
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده ( 4 ) این قانون اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشوربرای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کنند، برابر آئین نامه ای خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید .

 

ماده 42 - دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یامربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا" تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و هبداشت ، درمان وآموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات عملی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند . اجازه داده می شود پنجاه درصد ( 50% ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/3164 هزینه گردد . دستگاههای اجرائی مذکوردرصدر این ماده مکلفنددر شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 


قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

ماده17ـ وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.

 


قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

ماده واحده : جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و ...

ادامه مطلب

 


عضویت جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی استان

عضویت جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی استان بند 14 ماده 2 آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان مصوب مورخ 29/1/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی

ادامه مطلب

 


عضویت رؤسای جهاد دانشگاهی در شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی

عضویت رؤسای جهاد دانشگاهی فعال در دانشگاه‌ها در شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی موضوع تبصره 3 جزء 4 بند ب ماده 12 آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مصوب مورخ 10/12/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی

ادامه مطلب

 


عضویت رؤسای واحدهای استانی جهاد دانشگاهی در کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری

عضویت رؤسای واحدهای استانی جهاد دانشگاهی در کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری، موضوع بند ح ...

ادامه مطلب

 


اخذ مجوز برگزاری آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی توسط جهاد دانشگاهی

با توجه به بخشنامه شماره 200/90/32450 مورخ 1390/12/14 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و در اجرای ماده (17) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به شماره 200/84517 مورخ 1388/9/8 آن معاونت صلاحیت جهاددانشگاهی جهت برگزاری آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور مورد تأیید قرار گرفته و جهاددانشگاهی مجاز به اجرای آزمون‌های فوق می‌باشد.

 


عضویت رئیس جهاد دانشگاهی در ستاد توسعه زیست فناوری

"الحاق یک بند جدید به ماده 1 مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه705 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی "

مصوبه "الحاق یک بند جدید به ماده1 مصوبه تشکیل ستاد توسعه ....

ادامه مطلب

 


عضویت رئیس جهاد دانشگاهی در "ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی"

"سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی" (مصوب جلسه 699 مورخ 3/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- دبیرخانه شورای عالی نقلاب فرهنگی

"سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی" که در جلسه ...

ادامه مطلب

 


عضویت رئیس جهاد دانشگاهی در "ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی"

«سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی" (مصوب جلسه 735 مورخ ۱۳۹۲-۰۴-۲۵  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوبه «سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی» که به استناد قسمت الف بند ۵-۱ فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور، ...

ادامه مطلب

 


 عضویت رئیس جهاد دانشگاهی در "ستاد توسعه علوم و فناوری­های سلول­های بنیادی"

 «سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی» (مصوب 737  جلسه مورخ 1393-07-23  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(شماره ابلاغ : 92/10718/دش تاریخ ابلاغ1392-09-11)

«سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی» که در جلسه 737 مورخ 23/7/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استناد به بند (3-2) فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ادامه مطلب

 


 عضویت رئیس جهاددانشگاهی در "هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)"

«تشکیل هیات حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)»(مصوب جلسه ۵۳۳  مورخ ۱۳۸۲-۱۱-۰۷  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(شماره ابلاغ : ۶۱۸۵/دش   تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۲-۱۲-۱۰)

 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ مورخ ۹ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ و ۷/۱۱/۱۳۸۲ تشکیل هییت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) را به این شرح تصویب کرد:

ادامه مطلب

 


عضویت جهاددانشگاهی در "شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی

«آیین نامه شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی»(مصوب ۵۵۴  جلسه مورخ ۱۳۸۳-۱۱-۰۶  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(شماره ابلاغ : ۶۳۴۷/دش  تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۳-۱۲-۰۴)

ماده ۴ـ اعضای شورا عبارتند از:
الف ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
ب ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
د ـ نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
هـ ـ نماینده جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب

 


عضویت جهاددانشگاهی در" شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی"

«تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» (مصوب ۵۷۵  جلسه مورخ ۱۳۸۴-۱۰-۰۶  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(شماره ابلاغ : ۴۸۰۶/دش تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۴-۱۱-۱۰)


اعضای شورا عبارتند از:
۱ـ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (رییس شورا)
۲ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دبیر شورا)
۳ـ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار وزیر
۴ـ معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار وزیر
۵ـ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یا نماینده تام الاختیار رییس جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب

 


عضویت رئیس جهاددانشگاهی در "شورای سیاستگذاری ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی"

«ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی» (مصوب ۵۷۸  جلسه مورخ ۱۳۸۴-۱۲-۰۲  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(شماره ابلاغ : ۱۷۱/دش  تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۵-۰۱-۱۴)

ماده ۴ـ شورای سیاستگذاری:
به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی، شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
۱ـ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (رییس)
۲ـ رییس جهاد دانشگاهی (نایب رییس)

ادامه مطلب

 


عضویت جهاددانشگاهی در "شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)"

«سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)»(مصوب ۶۲۳  جلسه مورخ ۱۳۸۷-۰۲-۱۰  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(شماره ابلاغ : ۱۴۵۴/دش  تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۷-۰۳-۰۶)

ماده ۴- اعضاء شورای راهبری پایگاه استنادی علوم عبارتند از:
۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس شورا)
۲- معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رییس شورا)
۳- معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- معاونت ذیربط سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی
۵- معاونت ذیربط وزارت امور خارجه
۶- معاونت ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۷- معاونت ذیربط وزارت آموزش و پرورش
۸- معاونت ذیربط مدیریت حوزه علمیه قم
۹- معاونت جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب

 


 مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور»

(شماره ابلاغ: شماره۱۳۱۷۵/۹۴/دش  تاریخ ابلاغ: 1394-08-19)

مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور»جلسه ۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

۱ـ مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای و یا عمرانی منتخب با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تصویب، حمایت و پشتیبانی مراجع ذی ربط

تبصره۱ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع انتخاب طرح های فوق الذکر برای واگذاری مدیریت انتقال و توسعه فناوری طرح های منـتخب به جهاد دانشگاهی می باشد.

۲ـ ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرح های کلان ملی پژوهشی و دستیابی به فناوری های اولویت دار در حوزه های منتخب به پیشنهاد جهاد دانشگاهی و تصویب مراجع ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان

تبصره۲ـ اساس نامه نهاد فوق الذکر ظرف مدت حداکثر ۶ ماه پس از این ابلاغیه توسط جهاد دانشگاهی برای تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه خواهد شد.

۳ـ مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته در سطح ملی و بین المللی با تأکید بر نیازهای کشور و جهان اسلام در حوزه های منتخب

۴ـ سامان دهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت، پشتیبانی و هماهنگی مراجع ذی ربط

۵ ـ ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور

۶ ـ مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در دانشگاه ها و نهادینه سازی گفتمان علم در راستای شکل گیری تمدن نوین اسلامی

۷ـ مشارکت در ترویج، تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در حوزه های منتخب

تبصره۳ـ جهاد دانشگاهی موظف است ظرف مدت ۴ ماه پس از این ابلاغیه، نقشه راه و نحوه اجرایی سازی مأموریت های فوق را به تأیید ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند.

تبصره۴ـ جهاد دانشگاهی موظف است سالانه گزارش اقدامات و عملکرد خود را درخصوص هر یک از مأموریت های فوق به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

 


 قانون برنامه ششم توسعه کشور

ماده 36 –

الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌را حداقل معادل سی‌درصد(30%) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی‌درصد(30%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.

تبصره- وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(70%) آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان انجام می‌شود.

 

ماده 54-

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان داخلی صورت گیرد.

 

ماده 64-

به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

ح- سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

 


قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۳۷. به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره  عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به‌عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به‌ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف . ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به‌منظور اجرائی‌شدن خط‌مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

ب . پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی . فرهنگی مردم‌نهاد در زمینه اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم‌رهبری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.