سیزدهمین گردهمایی معاونان پشتیبانی جهاددانشگاهی-ارومیه