دوازدهمین گردهمایی معاونان پشتیبانی جهاددانشگاهی-هلجرد