تصویب اساسنامه پژوهشکده سرطان معتمد

۰۹ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۵۷ مصوبات
تعداد بازدید:۴۳۳
تصویب اساسنامه پژوهشکده سرطان معتمد

هیات امنای جهاددانشگاهی در یکصدو پنجاهمین جلسه خود مورخ 27/06/1398، اساسنامه پژوهشکده سرطان معتمد را تصویب نمود:

اساسنامه پژوهشکده سرطان معتمد


نظر شما :