انتصاب حسن بسلان‌پور به عنوان «معاون پشتیبانی» واحد علوم پزشکی تهران

۰۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۴ مصوبات
تعداد بازدید:۷۶۸

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس محترم جهاددانشگاهی، با انتصاب حسن بسلان‌پور به عنوان «معاون پشتیبانی» واحد علوم پزشکی تهران موافقت نمود.


نظر شما :