انتصاب مهدی فلاح مهنه به عنوان «سرپرست معاونت پشتیبانی» مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

۰۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۵ مصوبات
تعداد بازدید:۶۷۲

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس محترم جهاددانشگاهی، با انتصاب مهدی فلاح مهنه به عنوان «سرپرست معاونت پشتیبانی» مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موافقت نمود.


نظر شما :