انتصاب دکتر شوشتری به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۴ مصوبات
تعداد بازدید:۱۴۲۸
انتصاب دکتر شوشتری به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی

با حکم رییس جهاددانشگاهی، دکتر محمد جواد شوشتری به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی منصوب شد. ایشان پیش از این ریاست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور را عهده دار بودند. همچنین دکتر طیبی در نامه ای از زحمات دکتر بادکو معاون سابق پشتیبانی و مدیریت منابع تقدیر و تشکر نمود. شایان ذکر است دکتر بادکو به سمت ریاست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی منصوب شده است.


نظر شما :