ممنوعیت واگذاری و جابجائی فضاهای در اختیار جهاددانشگاهی بدون کسب مجوز دفتر مرکزی

۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۳ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۴۷۵

نظر به اینکه بعضاً واحدهای سازمانی بنا به درخواست و اصرار دانشگاهها بدون دریافت موافقت دفتر مرکزی و به تشخیص خود نسبت به واگذاری و یا جابجائی فضاهای دراختیار جهاد دانشگاهی اقدام مینمایند، لذا اعلام میگردد پیرو بخشنامه های قبلی، اینگونه موارد تخلف محسوب و رئیس واحد سازمانی نسبت به عواقب آن پاسخگو خواهد بود.
ضمن درخواست توجه بیشتر به بخشنامه های صادره قبلی در این خصوص، مجدداً تاکید می گردد هرگونه مذاکره و توافق اولیه با دانشگاهها در خصوص واگذاری و جابجائی فضاهای در اختیار جهاددانشگاهی لازم است با اطلاع، هماهنگی و بررسی اولیه معاونت هماهنگی و امور مجلس و در نهایت پس از کسب موافقت کتبی رئیس جهاد دانشگاهی انجام پذیرد.


نظر شما :