بخشنامه نصاب معاملات سال ۱۳۹۹

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۷ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۱۳۴۱
بخشنامه نصاب معاملات سال ۱۳۹۹

در اجرای تبصره (3) ماده 47 آئین نامه مالی و معاملاتی، بدینوسیله نصاب جدید معاملات در جهاددانشگاهی از تاریخ 03/02/99 به شـرح ذیـل اعـلام می گردد:

الف) معاملات جزئی حداکثر تا سقف 450.000.000 ریال

ب) معاملات متوسط  از 450.000.001 ریال و حداکثر تا سقف 4.500.000.000 ریال

ج) معاملات عمده از مبلغ 4.500.000.001 ریال به بالا

همچنین با عنایت به بخشنامه شماره 139574 / 51 مورخ 1 / 8 / 95 وزارت امور اقتصادی و دارایی که حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیر مصرفی که از محل بودجه دولتی خریداری می گردد را معادل 1.5% سقف معاملات کوچک  اعلام نموده این مبلغ در سال 1399برابر با 6.750.000 ریال می باشد.

حد نصاب شناسایی اموال خریداری شده از محل حسابهای درآمدی معادل 50% مبلغ فوق برابر با 3.375.000 ریال اعلام می گردد.


نظر شما :

علی میر ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۲۲:۵۷
باسلام واحترام تشکر از مطالباب ارزنده ومفید کاربری