بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ نیروهای کارگری (قرارداد مدت معین)

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۲ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۵۰۰

نظر شما :