شرایط دورکاری اعضای دارای بیماریهای زمینه‌ای، نقص ایمنی و شرایط خاص با توجه به شیوع کرونا

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۳۶
شرایط دورکاری اعضای دارای بیماریهای زمینه‌ای، نقص ایمنی و شرایط خاص با توجه به شیوع کرونا
 با توجه به مصوبه جلسه دوازدهم تاریخ 1399.03.19 ستاد  پیشگیری و کنترل شیوع عفونت‌های نوپدید (کروناویروس)، ضمن تاکید بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه‌های صادر شده قبلی، به استحضار می‌رساند واحدهای سازمانی می‌توانند با توجه به شرایط زیر در خصوص دورکاری اعضای دارای بیماری‌های زمینه‌ای، نقص ایمنی و شرایط خاص (موضوع جدول بخشنامه شماره 1748 تاریخ 1399.02.17) اقدام کنند.
1- انجام دورکاری صرفا برای اعضای دارای بیماری‌های زمینه‌ای، نقص ایمنی و شرایط خاص (با تایید پزشک معتمد و دریافت مستندات لازم) و طبق مفاد این بخشنامه امکان‌پذیر است. موارد خاص دیگر که ممکن است ایجاد شده یا وجود داشته باشد، با درخواست واحد (با ذکر دلایل توجیهی و ارسال مستندات) و تایید ستاد پیشگیری و کنترل شیوع عفونت‌های نوپدید (کروناویروس) امکان‌پذیر است.
2- اولویت نخست، ایجاد شرایط مناسب برای حضور در محل کار تمام اعضا است. در صورت عدم امکان فراهم کردن این شرایط و عدم امکان استفاده از مرخصی استعلاجی، در گام بعدی واحد می‌تواند از دورکاری اعضا استفاده کند. برخی از این اقدامات بدین شرح است:
 
 - تامین فضای کاری با رعایت فاصله‌گذاری مناسب برای اعضای دارای بیماری خاص.
 - ایجاد تسهیلات مناسب برای تردد اعضا نظیر استفاده از ساعت شناور یا تغییر ساعت حضور در محل کار به منظور اجتناب از تردد در زمان اوج ترافیک شهری و  کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی.
3- اعضای دارای بیماری خاص می‌توانند با دستور پزشک معالج و ارسال مدارک لازم، طبق مقررات مربوط از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.
4- رئیس واحد سازمانی مسئول نظارت بر حسن اجرای دورکاری در واحد است.
5- معاونت مربوط یا مدیر مستقیم فرد می‌بایست ضمن تعیین موارد زیر، درخواست برخورداری عضو از دورکاری را به کارگروه اجرایی پیشگیری و کنترل شیوع عفونت‌های نوپدید (کروناویروس) واحد سازمانی ارایه دهد: 
    -تعیین و اعلام وظایف و فعالیت‌های عضو که تمام یا بخشی از آنها از طریق دورکاری قابل انجام  است؛
    -تعیین و اعلام سازوکارهای لازم و نحوه سنجش و اندازه‌گیری کمی و کیفی فعالیت‌هایی که عضو از طریق دورکاری انجام می‌دهد؛
    -پیشنهاد فرم محتوایی یا چارچوب گزارش فعالیت‌های انجام شده عضو از طریق دورکاری در دوره زمانی معین؛
    - تعیین و اعلام دوره‌های زمانی دورکاری عضو.
6- کارگروه پیشگیری و کنترل شیوع عفونت‌های نوپدید (کروناویروس) واحد سازمانی می‌بایست درخواست‌های ارایه شده را بررسی و پس از تصویب به تایید رئیس واحد برساند. یک نسخه از مصوبات کارگروه که به تایید رئیس واحد رسیده‌است می‌بایست برای معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع دفتر مرکزی ارسال شود. 
7- مدیر مستقیم عضو دورکار می‌بایست به صورت ماهانه گزارش فعالیت‌های انجام شده از طریق دورکاری ایشان را طبق فرم و چارچوب تایید شده به کارگروه ارسال کند.
8- کارگروه می‌بایست گزارش فعالیت‌های انجام شده را بررسی و با توجه به آن در خصوص ادامه یا لغو دورکاری عضو تصمیم‌گیری کند.
9-  واحد می‌بایست دارای امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری اعضا باشد و بتواند امکانات و تجهیزات دورکاری مورد نیاز را در اختیار عضو قرار دهد.
10- عضو دورکار می‌بایست امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفا برای انجام فعالیت‌ها و وظایف محوله خود استفاده کند. مسئولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور بر عهده عضو است. 
11- پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر اعضا به این افراد پرداخت خواهد شد.
12- پرداخت اضافه‌کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به اینگونه اعضا بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف شده، با پیشنهاد مدیر یا معاون مربوط و تأیید رئیس واحد انجام می‌شود. 
13- عضو دورکار می‌بایست در صورت لزوم روزهایی از هفته را که توسط مدیر مستقیم ایشان تعیین می‌شود در محل کار خود حضور فیزیکی داشته باشد.
14- عضو دورکار می‌بایست قبل از شروع دورکاری تعهدنامه پیوست را تکمیل و امضا کند.
15- عضو دورکار ملزم به رعایت موارد زیر است:
         الف- با واحد سازمانی متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انضباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول کاری خود برخوردار باشد.
         ب- همواره در طول ساعات کار امکان دسترسی سهل و آسان به ایشان وجود داشته باشد. همچنین در صورت درخواست تلفنی واحد، عضو جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگی حداکثر به فاصله 3 ساعت کاری به واحد مربوط مراجعه کند، مگر آنکه با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد.
         ج- امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاری تمام یا بخشی از آن به شخص یا اشخاص ثالث پرهیز کند.
         د- کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده را به طور دقیق موردنظر قرار داده و رعایت کند.
         ه- چنانچه به دلایل مشکلات شخصی یا بیماری امکان انجام کار وجود نداشته باشد عضو دورکار موظف است مطابق با مقررات مربوط مراتب را به اطلاع مدیر مستقیم رسانده و برای مدت موردنظر درخواست مرخصی ارسال کند.
         و- چنانچه امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به گونه‌ای ایراد پیدا کند که امکان ادامه فعالیت میسر نباشد، ضمن توقف فعالیت، مراتب را سریعا به اطلاع مدیر مستقیم رسانده و با هماهنگی واحد در محل کار حاضر شود.

لینک دانلود فایل

نظر شما :