ابلاغ دورکاری یک سوم اعضا از روز شنبه ۹۹.۰۴.۲۸

۲۹ تیر ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۳۹
ابلاغ دورکاری یک سوم اعضا از روز شنبه ۹۹.۰۴.۲۸

با توجه به احتمال افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا و به منظور رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با عنایت به تهمیدات جدید در نظر گرفته شده در سطح استان تهران، واحدهای سازمانی مستقر در استان تهران ضروری است در چارچوب بند 5 بخشنامه 3971 مورخ 99.03.27 از روز شنبه 99.04.28 از شرایط دورکاری یک سوم اعضای خود و با اولویت اعضای دارای بیماری زمینه‌ای و شرایط خاص و نیز مادران دارای فرزند خردسال استفاده کنند.


نظر شما :