انتصاب مهندس دریکوند به عنوان «سرپرست معاونت پشتیبانی» واحد استان لرستان

۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۳ مصوبات
تعداد بازدید:۴۷۶

دکتر حمیدرضا طیبی رئیس محترم جهاددانشگاهی، با انتصاب مهندس دریکوند به عنوان «سرپرست معاونت پشتیبانی» واحد استان لرستان موافقت نمود.


نظر شما :