امکان برخورداری اعضا از ۱۰ روز مرخصی تشویقی در سال

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۸ اصلاحات مجموعه مقررات
تعداد بازدید:۵۶۸

بر اساس مصوبه جلسه 153 هیات امنای جهاددانشگاهی، تبصره ای با مضمون ذیل به ماده 78 آیین نامه استخدامی جهاددانشگاهی اضافه شد:

اعضای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی می توانند در مواقع خاص و ضروری با تصویب شورای اداری و استخدامی و موافقت رییس جهاددانشگاهی، به میزان حداکثر 10 روز در سال، از مرخصی تشویقی برخوردار شوند. این مرخصی قابل خرید و یا ذخیره نیست.


نظر شما :