پرداخت علی الحساب افزایش حقوق سال ۹۸

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۷ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۲۹۶۴

بر اساس بخشنامه اداره کل امور مالی دفتر مرکزی، از کلیه واحدهای سازمانی وابسته به جهاددانشگاهی خواسته شده است تا طبق بخشنامه شماره 37208 مورخ 2 / 2 / 1398 معاون رئیس جمهور مبنی بر پرداخت مبلغ 4.000.000 ریال علی الحساب به افراد ذینفع تا زمان صدور احکام جدید، از محل حساب های درآمدی واحدها، تا زمان صدور احکام جدید ماهانه مبلغ 4.000.000 ریال به حساب افراد ذینفع واریز و پس از صدور احکام و در هنگام محاسبه معوقه حقوق مبالغ پرداختی از این محل ( با توجه به لحاظ شدن آن در معوقه) به عنوان بدهی از افراد کسر گردد.