شورای هماهنگی

تعداد بازدید:۷۹۶

شرح وظایف:

- فراهم کردن زمینه‌های اجرایی مصوبات هیأت امناء و شورای علمی و همچنین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی رئیس جهاددانشگاهی

- بررسی آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی جهاددانشگاهی و تهیه پیشنهادهای اصلاحی، طرح‌ها و برنامه‌هایی که باید در دستور کار هیأت امناء و شورای علمی قرار گیرد.

- پیشنهاد اصلاحات اداری و تشکیلاتی به هیأت امناء از طریق رئیس جهاددانشگاهی

- ایجاد هماهنگی بین مراکز مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی

- بررسی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و نظارت بر عملکرد مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی

- بررسی و اظهارنظر در مورد بودجه سالانه جهاددانشگاهی

 

استناد قانونی:

ماده 11 اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب شواریعالی انقلاب فرهنگی

 

اعضای شورا:

1-   رئیس جهاددانشگاهی

2-   معاونان جهاددانشگاهی

3-   مسئولان مراکز علمی و پژوهشی و فرهنگی

4-   ‌3 نفر از نمایندگان رؤسای واحدها

5-    دبیر شورای هماهنگی