افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد نیروهای امریه سربازی در سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۶۹۷

پیرو بخشنامه شماره 7881 مورخ 99.05.15 در ارتباط با افزایش حقوق و مزایای کارکنان وظیفه، به استحضار می‌رساند طبق بخشنامه شماره 28.310.2.139 تاریخ 99.04.29 دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی نیروهای مسلح کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد نیروهای امریه سربازی به شرح زیر افزایش یافته است. شایان ذکر است این افزایش در احکام اصلاحیه صادر شده توسط دفترمرکزی اعمال شده است.

- کمک هزینه معاش همسر ماهانه از 1.974.780 ریال به 2.925.600 ریال افزایش یافته است.

-کمک هزینه اولاد به ازای هر فرزند ماهانه از 511.980 ریال به 731.400 ریال افزایش یافته است.

کلید واژه ها: امریه ماموران وظیفه