دستورالعمل آموزش و توانمندسازی اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید:۱۸۲۷

به استناد ماده 8 آیین‌نامه آموزش و توانمندسازی اعضای جهاددانشگاهی، به پیوست دستورالعمل آموزش و توانمندسازی اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی مصوب جلسه شماره 138 تاریخ 1399.09.16 شورای اداری و استخدامی که به تایید و تصویب رئیس محترم جهاددانشگاهی رسیده است، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.


لینک دانلود فایل