عدم به‌کارگیری اعضای پاره‌وقت در پست‌های مدیریتی

تعداد بازدید:۱۴۴۶

 [1] با توجه به تأکید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لزوم به‌کارگیری نیروی انسانی در پست‌های مدیریتی به صورت ثابت و تمام وقت و منع قانونی به‌کارگیری اعضای پاره‌وقت در اینگونه پست‌ها، خواهشمند است مقرر فرمایید از هرگونه به‌کارگیری اعضای پاره‌وقت در پست‌های مدیریتی خودداری شده و در صورتیکه در حال حاضر اعضای پاره‌وقت در این پست‌ها مشغول فعالیت هستند، در اسرع وقت نسبت به لغو احکام انتصاب ایشان اقدام شود.


 

[1]- طی شماره 12297/99/ص مورخ 23/7/99 از سوی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ابلاغ شد.