لزوم ثبت ساعت کارکرد تمامی اعضای واحدها

تعداد بازدید:۱۹۶۵

 [1]با توجه به دریافت گزارش‌هایی در خصوص نحوه تنظیم گزارش کارکرد ماهانه اعضا و عدم ثبت ساعات کاری برخی از رؤسا و معاونین واحدهای سازمانی، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند ثبت ساعت ورود و خروج  تمامی اعضای واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی (اعم از رؤسا، معاونین و سایر اعضا) در دستگاه کارت‌زنی الزامی است و گزارش کارکرد ماهانه اعضا می‌بایست بر اساس ساعات تردد ثبت شده در دستگاه محاسبه و پرداخت شود. شایان ذکر است چنانچه به دلیل ماهیت شغل ثبت مستقیم ساعات ورود و خروج در دستگاه کارت‌زنی امکان‌پذیر نباشد، ورود و خروج اعضا می‌بایست در فرم پیوست گزارش شده و سپس در دستگاه کارت‌زنی ثبت شود. مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.


 

[1]- طی شماره 12252/99/ص مورخ 17/10/99 از سوی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع ابلاغ شد.