ماده واحده پرداخت فوق العاده ایثارگری

تعداد بازدید:۱۹۰۹۱

 [1] هیأت امناء جهاد دانشگاهی، با ماده واحده پرداخت فوق العاده ایثارگری به شرح زیر موافقت نمود: 

به جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان و همسران و فرزندان شهدای شاغل در جهاد دانشگاهی مبلغی معادل بیست و پنج درصد( ۲۵٪) حداقل حقوق کارکنان دولت که هر سال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه در فیش حقوقی ایشان پرداخت می شود


 

[1]- مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت امنا مورخ 26/9/99